โครงการ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกิจกรรมโครงการลดโลกร้อนต่อเนื่อง หลังได้ใบประกาศนียบัตรรับรองในการลดก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับจำนวนต้นไม้ 60,678.84 ต้นภายในระยะเวลา 30 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2564 โดยโครงการ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมและมีแผนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตต่อไป

นายคิบซาน เบ็ค ประธานผู้อำนวยการ โครงการ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า “การทำให้โครงการมีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ถือเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนด้านการสร้างความยั่งยืนของเรา เราร่วมทำงานกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อพัฒนากิจกรรมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะโลกร้อนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้เข้าร่วมโครงการ Low Emission Support Scheme (LESS) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้รับคาร์บอนเครดิต และสร้างแนวทางใหม่ในการบูรณาการด้านการดูแลสิงแวดล้อมผ่านการทำงานของเรา ซึ่ง LESS ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายในระยะยาวทั้งต่อชุมชน สังคมและประเทศไทย”

“การดำเนินงาน 101 True Digital Park สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนผ่านการจัดการด้านพลังงานที่ดี การรีไซเคิลของเสีย และการทำปุ๋ยหมัก ด้วยการตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญ เราจึงได้เห็นภาพที่ลูกค้าของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การรีไซเคิลพลาสติก การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ การสนับสนุนสินค้าแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และการทำกิจกรรมกลางแจ้งบนพื้นที่สีเขียว เราตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมเหล่านี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้อีกจากการร่วมทำงานกับ TGO” นายคิบซาน กล่าว

ทั้งนี้ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยระยะเวลา 30 เดือน ทางโครงการได้พัฒนาจนสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาบอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ รวม 576.449 ตันคาร์บอนไดออกไซต์ เทียบเท่ากับจำนวนต้นไม้ 60,678.84 ต้น ซึ่งความสำเร็จนี้ได้รับการรับรองจาก อบก. ในช่วง 23 เดือน (มกราคม 2562 ถึงพฤศจิกายน 2563) เทียบเท่า 377.639 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (Tons CO2) และครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 7 เดือน (ธันวาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564) เทียบเท่า 198.810 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (Tons CO2)

โครงการ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้มีกิจกรรมเชิงสิ่งแวดล้อมอยู่ 3 กิจกรรมหลักได้แก่ การใช้พลังงานทดแทนจำนวน 174.90 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (kWp) เป็นการลดการใช้พลังงานและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า, การคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กลายเป็นวัตถุดิบใหม่ ก่อคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการนำทรัพยากรธรรมชาติใหม่มาใช้ เพราะการขนส่งที่สั้นกว่า ขั้นตอนการแปรรูปที่น้อยกว่า รวมถึงไม่ก่อให้เกิดขยะ และการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ การจัดการขยะเศษอาหารที่ถูกต้องจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการย่อยสลายเศษอาหารได้โดยตรง

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กล่าวว่า ทางอบก.ยินดีให้การสนับสนุนอาคารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้สามารถพัฒนากิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมโครงการรู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีการแลกเปลี่ยนผลของการทำความดีให้เป็นใบรับรอง และพัฒนาไปสู่ “คาร์บอนเครดิต” ทำให้การลดก๊าซเรือนกระจก ได้รับการตอบรับมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์ สามารถมารับคาร์บอนเครดิตที่สะสมและนำไปจำหน่ายต่อ สร้างรายได้กลับมาทำให้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนต่ำลงได้ การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก (Emissions trading หรือ cap and trade) เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่จะให้แรงจูงใจทางการเงินเพื่อให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้การพัฒนาโครงการคาร์บอนขึ้นมาใช้ลดก๊าซเรือนกระจกและให้การตอบแทนเป็น คาร์บอนเครดิตซึ่งนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ตามข้อตกลงในพิธีสารเกียวโตซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM)

“อบก.อยากให้ทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมาทำโปรเจคดี ๆ ให้มากขึ้น และคนทำโปรเจคดีๆ ก็จะได้รับสิ่งตอบแทนเช่นกัน ในกรณีที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง นำไปเป็นเครดิตใช้สร้างรายได้ในตลาดได้ ทำให้มีงบประมาณไปทำโครงการดี ๆ เพิ่มขึ้น หน้าที่เราคือทำระบบกลไกการตลาดให้เกิดขึ้น สร้างมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการประเมินทำให้น่าเชื่อถือ คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*