ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวบรวมสถิติการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติรวมทั้งประเทศในช่วงปี 2561 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2564 พบว่า ในช่วง3ปี (ปี 2561-2563)มียอดการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสะสมรวม 1,408,431 ตารางเมตร แต่ในช่วง9 เดือนแรกของปี 2564  ภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแค่ 79,233 ตารางเมตร ลดลง 7.6% จากไตรมาสก่อนหน้า

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศในไตรมาส 3 ปี 2564 ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ทั้งจำนวนหน่วย จำนวนมูลค่า และจำนวนพื้นที่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับในไตรมาส 3 มีการแพร่ระบาดของสายพันธ์เดลต้า ทำให้ภาครัฐยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางทั่วประเทศอย่างเข้มงวด รวมไปถึงการล็อคดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้จำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติหดตัวอย่างต่อเนื่อง

โดยในไตรมาส 3 มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติทั้งหมด 1,755 ยูนิต ลดลง 13.1% จากไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 6.9% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของจำนวนหน่วยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (ปี 2563-2564) จำนวน 2,059 ยูนิต/ไตรมาส

ส่งผลให้มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติในไตรมาส 3 ทั่วประเทศ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,265 ล้านบาท ลดลง 2.8% จากไตรมาสก่อนหน้า

ต่างชาตินิยมซื้อห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้าน
สำหรับจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมากที่สุดในช่วงไตรมาส 3ที่ผ่านมาจะอยู่ในช่วงระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีจำนวน 792 ยูนิต มูลค่า 1,439 ล้านบาท คิดเป็น 45.1% ของหน่วยทั้งหมดจำนวน 1,755 ยูนิต รองลงมาเป็นระดับราคา 3.01 – 5 ล้านบาท มีจำนวน 454 ยูนิต และระดับราคา 5.01 – 7.5 ล้านบาท มีจำนวน 277 ยูนิต ส่วนระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 130 ยูนิต

คนจีนครองแชมป์รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด
ส่วนสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั่วประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ยังคงเป็นชาวจีน โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้วทั้งหมด 3,760 ยูนิต มูลค่ารวม 17,800 ล้านบาท คิดเป็น 61.4% ของหน่วยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ชาวรัสเซียจำนวน 228 ยูนิต สหรัฐอเมริกา จำนวน 197 ยูนิต มูลค่า 864 ล้านบาท สหราชอาณาจักร จำนวน 194 ยูนิต มูลค่า 732 ล้านบาท และฝรั่งเศสจำนวน 172 ยูนิต มูลค่า 711 ล้านบาท

แต่ที่น่าจับตามองคือ ชาววานูอาตู ในช่วง9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2564 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในเมืองไทยจำนวนแค่ 23 ยูนิต แต่มูลค่าการโอนสูงถึง 1,011 ล้านบาท ราคาห้องชุดเฉลี่ยต่อหน่วยสูงถึง 44 ล้านบาท

ทั้งนี้หากย้อนหลังไปจนถึงปี 2561 จะพบว่า ชาวจีน ยังคงนิยมซื้อห้องชุดในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนในแต่ละปีสูงกว่า 50% ของหน่วยทั้งหมด และรองลงมาเป็นชาวยุโรป แต่มีสัดส่วนรวมกันไม่ถึง 7% ประกอบด้วย ชาวรัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*