ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯชี้สัญญาณดีชาวต่างชาติเริ่มรับโอนกรรมมสิทธิ์ห้องชุดมากขึ้น แม้ไตรมาส4จะลดลง -20.1% แต่มีจำนวนหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีในช่วง COVID-19  ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีการโอนมากสุดจำนวน 4,046 ยูนิต กลุ่มลูกค้าชาวจีนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด 4,867 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 22,874 ล้านบาท

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศในปี 2564ว่า มีทิศทางและแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีจำนวน 8,198 ยูนิต ลดลง -1.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่มูลค่าการโอนรวม 39,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% และมีพื้นที่ห้องชุดที่โอนทั้งหมดรวม 355,315 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1%

โดยเฉพาะในไตรมาส 4 มีจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด 2,073 ยูนิต ลดลง -20.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีจำนวนหน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีในช่วง COVID-19  (ปี 2563 – 2564) ที่มีจำนวน 2,061 ยูนิตต่อไตรมาส ส่วนมูลค่าการโอนห้องชุดรวม 9,888 ล้านบาท ลดลง -22.5% แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปีในช่วง COVID-19 ที่มีมูลค่า 9,668 ล้านบาทต่อไตรมาส แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การโอนห้องชุดของคนต่างชาติ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 3 ปี 2564 มาแล้ว

ส่วนจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติมากที่สุดจะอยู่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จำนวน 4,046 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 49.4% รองลงมาคือระดับราคา 3.01 – 5 ล้านบาทจำนวน 1,858 ยูนิต ระดับราคา 5.01 – 7.5 ล้านบาทจำนวน 1,219 ยูนิต ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 565 ยูนิต ขณะที่ระดับราคา 7.51 – 10 ล้านบาทมีจำนวนหน่วยน้อยที่สุด 510 ยูนิต

โดยในช่วงไตรมาส 4 มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในช่วงราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจำนวน 1,030 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 49.7% ของจำนวนหน่วยทั้งหมดในไตรมาส4 จำนวน 2,073 ยูนิต

สำหรับขนาดห้องชุดที่ชาวต่างชาติรับโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดจะเป็นห้องชุดขนาด 31 – 60 ตารางเมตร จำนวน 3,769 ยูนิต รองลงมาคือห้องชุดขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตรจำนวน 3,253 ยูนิต ห้องชุดขนาด 61 – 100 ตารางเมตรจำนวน 794 ยูนิต และห้องชุดขนาดมากกว่า 100 ตารางเมตรมีจำนวนหน่วยน้อยที่สุด 382 ยูนิต

ด้านมูลค่าที่มีการโอนมากที่สุดจะอยู่ในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มีมูลค่า 13,078 ล้านบาท รองลงมาคือระดับราคา 5.01 – 7.5 ล้านบาทมีมูลค่า 7,472 ล้านบาท และระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีมูลค่า 7,416 ล้านบาท

ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าชาวจีนยังเป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั่วประเทศ โดยปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปทั้งหมด 4,867 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 22,874 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ รัสเซีย จำนวน 306 ยูนิต สหราชอาณาจักรจำนวน 280 ยูนิต สหรัฐอเมริกาจำนวน 279 ยูนิต ขณะที่ชาววานูอาตู มีมูลค่ารับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสะสมในปี 2564 เพียง 59 ยูนิต แต่มูลค่าห้องชุดเฉลี่ยต่อหน่วยสูงถึง 18.9 ล้านบาท

“หากพิจารณาย้อนหลังไปจนถึงปี 2561 จะพบว่า ชาวจีนยังคงเป็นสัญชาติที่นิยมซื้อห้องชุดในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนในแต่ละปีสูงกว่า 50% ของหน่วยทั้งหมด รองลงมาเป็นชาวยุโรป แต่มีสัดส่วนรวมกันไม่ถึง 7 % เช่น  รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ สหรัฐอเมริกา”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*