ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งบมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอภายในปีนี้ เพื่อระดมทุนเพื่อนำไปซื้อที่ดิน และพัฒนาโครงการอสังหาฯในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ชำระคืนหนี้ พร้อมใช้เป็นทุนหมุนเวียน

นายอภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทเบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทเบล็ส แอสเสทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปีนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย พร้อมชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ปัจจุบันกลุ่มเบล็ส แอสเสทประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Blessington, Mellizo Park, Bless Town, Park Blessity,Bless Ville และ Bleisure

นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BLESS กล่าวว่า เป้าหมายของการระดมทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท รวมถึงการขยายฐานทุนและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายแล้วจำนวน 6 โครงการ มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย 8 โครงการ และโครงการในอนาคตอีก 1 โครงการ

นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บริษัทเบล็ส แอสเสท จำกัด และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ บริษัทเบล็ส บิลด์ จำกัด  ทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ต้นทุนการก่อสร้างและปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*