บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ 2 พันธมิตร “อิคิไก” ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่อาหารด้วยโมเดลธุรกิจสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และ “เอสโอเอส ประเทศไทย หรือ SOS Thailand” มูลนิธิกู้ภัยอาหารแห่งแรกของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการลดปริมาณขยะอาหารผ่านการบริจาคอาหารส่วนเกินคุณภาพดีให้แก่ชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการรวมพลังพันธมิตรเพื่อความยั่งยืน หรือ “AWC Alliances for Better Future”

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท     แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมลงนามความร่วมมือกับอิคิไก และเอสโอเอส ประเทศไทย เพื่อยกระดับการจัดการห่วงโซ่อาหารของกลุ่มธุรกิจโรงแรมของ AWC ให้มีความแข็งแกร่งและกว้างขวางคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ “AWC Alliances for Better Future” เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมร่วมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านความยั่งยืนระดับโลก

โดยความร่วมมือดังกล่าวจะครองคลุมด้านการบริหารจัดการอาหารของโรงแรมต่างๆ ในเครือ AWC อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของโลกที่ได้รับรางวัล 100 percent All-Star จากทาง The PLEDGE on Food Waste ลดอาหารเหลือทิ้งตามมาตรฐานของสหประชาชาติ และ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบประกอบอาหารจากเกษตรกรท้องถิ่นให้กับโรงแรมในเครือ AWC ไปจนถึงการลดปริมาณขยะอาหารโดยการบริจาคอาหารส่วนเกินที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากโรงแรมให้แก่ชุมชน และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหิน และเชียงใหม่

รวมถึงการคัดแยกขยะอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ และทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียและการทิ้งอาหารจากการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของ AWC ซึ่งสอดรับกับการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการมุ่งบรรลุเป้าหมายองค์กรในการลดปริมาณขยะจากการดำเนินงานสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573

นายเจมส์ ดักลาส โนเบิล ผู้ก่อตั้ง อิคิไก กล่าวว่า อิคิไกได้ผสานความร่วมมือกับโรงแรมในเครือ AWC และริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โปรแกรมครัว 360 องศา การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและร้านอาหารในคอนเซ็ปต์ Farm-to-Table เพื่อรังสรรค์แนวคิดการปรุงอาหารและคอนเซ็ปต์การทำฟาร์มรูปแบบใหม่ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ

โดยในเดือนธันวาคมนี้ ทางอิคิไกจะเปิดร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สด สะอาด และปลอดสารพิษ

นายเจมส์ เลย์สัน กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิเอสโอเอส ประเทศไทย กล่าวว่า เอสโอเอสจะร่วมมือกับ AWC จัดการอาหารส่วนเกินที่มาจากการดำเนินงานของโรงแรมในเครือ AWC เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนอาหารคุณภาพ ซึ่งเอสโอเอสได้ดำเนินการอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งลดปริมาณขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบผ่านการส่งต่ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา เอสโอเอสได้ร่วมมือกับโรงแรมในเครือ AWC  อาทิ โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค,โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เป็นต้น ส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่สังคมและชุมชนได้กว่า 178 ชุมชน จำนวน 158,580 มื้อ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยเอสโอเอสตั้งเป้าส่งมอบอาหารส่วนเกินสู่ชุมชนให้ได้ 40 ล้านมื้อภายในปี 2568

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*