กระเบื้อง COTTO ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO ส่งผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเบื้องตกแต่ง(โมเสก) ที่ได้ผ่านนวัตกรรมการผลิตภายใต้แนวคิดการตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสุดในการพักอาศัย ด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่ครอบคลุมการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมยืดอายุการใช้งาน (Circularity) และช่วยลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตได้อย่างน้อย 25% โดยไม่ลืมการสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์เฉพาะของกระเบื้องตกแต่ง(โมเสก)ที่ตอบสนองเทรนด์ ต่าง ๆ ในทุกยุคสมัย และฟังก์ชั่นการใช้งาน  ซึ่ง COTTO เองก็ได้ปรับตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตลาดที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับผู้ใช้งาน และสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกค้าได้มีส่วนแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  เมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ฉลาก SCG GREEN CHOICE ตามมาตรฐาน ISO 14021 อีกหนึ่งวัสดุก่อสร้างที่ช่วยขับเคลื่อนพลังการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES และ อาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐาน WELL ควบคู่ไปกับแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (SCG Circular Way)

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*