ออลล์ อินสไปร์ฯส่งหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีผิดนัดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น ALL244A แบงก์กรุงศรีฯ เตรียมแผนชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยเร็ว หลังนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณา ระบุไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลันในทันที
นายธนากร ธนวริทธิ์
วันนี้ (25 มกราคม 2566) นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) หรือ ALL ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรณีผิดนัดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น ALL244A ฉบับที่ 2 ที่ค้างอยู่บางส่วน 4,260,597.13 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566  หลังจากไม่สามารถชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 ยอดสุทธิ 10,651,495.04 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในอัตรา 40% ของจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยทั้งหมด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566  หลังจากที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) หรือ BAY  ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวเรียกร้องให้บริษัทชำระดอกเบี้ยทั้งหมดภายในวันที่ 24 มกราคม 2566

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ได้ใช้ดุลพินิจตำมที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อขอมติในการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้หรือฟ้องร้องบริษัทหากเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและได้จัดเตรียมแผนชำระเงินคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยเร็วที่สุด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหุ้นกู้งวดดังกล่าวยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ตำมหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*