การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองบ้านเช่าพร้อมอาชีพโครงการบ้านเคหะสุขประชา ย่านร่มเกล้าและฉลองกรุง ทำสัญญาเข้าอยู่ทันที อัตราค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,950 บาท

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า จากที่การเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้าและฉลองกรุง) มาทำสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 16-25 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และเรียกผู้ได้สิทธิ์สำรองมาทำสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 16-26 มกราคม 2566  พบว่าผู้มีรายชื่อได้สิทธิ์เช่าและรายชื่อสำรองจำนวนหนึ่งไม่มาทำสัญญาตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ จึงถือว่าผู้มีรายชื่อดังกล่าวสละสิทธิ์ ดังนั้นกคช.จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีคุณสมบัติตามกำหนดเข้ามาเลือกจองห้องและทำสัญญาเช่าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับรูปแบบบ้านและอัตราค่าเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุง เมื่อเทียบกับขนาดบ้าน พื้นที่ใช้สอย และทำเล ถือเป็นบ้านเช่าที่ราคาถูกกว่าที่อื่น พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 30-50 ตารางเมตร คิดอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,950-3,750 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริหารชุมชน)

โดยบ้านสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (แบบ X) พื้นที่ 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 1,950 บาทต่อเดือน บ้านสำหรับคนโสด 1 คน (แบบ A) พื้นที่ 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 2,450 บาทต่อเดือน บ้านสำหรับกลุ่มคนทำงาน 2 คน (แบบ B) พื้นที่ 40 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,100 บาทต่อเดือน และบ้านสำหรับกลุ่มครอบครัว ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (แบบ C) พื้นที่ 50 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,750 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ภายในโครงการบ้านเคหะสุขประชา ยังได้สร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัย ภายใต้โมเดล “สร้างบ้านพร้อมอาชีพ” โดยพัฒนาพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” ตามความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจะจัดสรรพื้นที่เป็นตลาด และโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าจัดสรรพื้นที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งการมีอาชีพใกล้กับที่พักอาศัย สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก (Walk to Work) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อเดือนได้มากอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้าและฉลองกรุง)ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีงานทำ และพร้อมทำอาชีพในทุกโครงการ โดยสามารถนำเอกสารตามที่กคช.กำหนด ได้แก่ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3.เอกสารแสดงรายได้ และ 4. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) มาทำสัญญาเช่าและหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*