การเคหะแห่งชาติประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบการค้าในโครงการที่อยู่อาศัยกคช. 4 โครงการ หวังเกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
นางสิริกร พัชรกุลวรรณ
นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบการค้าในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติใน 4 โครงการเพื่อประกอบกิจการตลาด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 โฉนดเลขที่ 191264 เนื้อที่ 0-0-92.3 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 44,000 บาทระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 3,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 3,300 บาทหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 10,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 9,900 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 ซอยบริเวณคลองหก ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. 02 591 6519 และ 02 591 6520 กด 2

2.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม ศาลายา 3 เฟส 1 โฉนดเลขที่ 105260 เนื้อที่ 0-1-90 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า74,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี อัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 5,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ5,500 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 15,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 16,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 2  ตำบลทรงคะนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร. 0 2482 4484 และ 0 2482 4485 ทั้งนี้ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม ศาลายา 3 เฟส 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 . ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก16 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 . เป็นต้นไป สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

3.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง) โฉนดเลขที่ 25227 เนื้อที่ 0-2-45 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 135,000 บาทระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 9,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 9,800 บาทหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 29,400 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 . สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ 130 555 ซอยหมู่บ้านบ้านแมกไม้ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 . เป็นต้นไป สถานที่ยื่นซองเสนอราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ 130 555 ซอยหมู่บ้านบ้านแมกไม้ ตำบลทับมาอำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. 038 022 081 และ 038 022 082

4.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรราชบุรี 3/2 (ทุ่งตาล) โฉนดเลขที่ 92612 เนื้อที่ 3-1-99 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 270,000 บาท ระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 18,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 19,700 บาทหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 30,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 59,100 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 . สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หักอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา11.15 . เป็นต้นไป สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 032 324 517 และ 084 387 4079  ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโทร. 0 2351 6693 และ 0 2351 6224 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nha.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*