ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ประกาศขยายเวลามาตรการ 18 (M18)ลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้ M18 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ให้ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.50% ต่อปี โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ M18 จำนวนทั้งสิ้น 21,385 ราย คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 22,404 ล้านบาท

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL GEN, GHB Buddy บน Application Line, www.ghbank.co.th และสาขาธนาคาร ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2566 พร้อมส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้ธนาคารพิจารณา โดย Upload ผ่านทาง Application : GHB ALL GEN กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์                          ได้ที่ www.ghbank.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*