ผลการสำรวจของ 38 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบไตรมาสแรกปี 66 มีรายได้รวม 73,712.77 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 8,699.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.84% และ18.71% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2565 โดยมีความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ย11.80% ลดลงจาก13.28% สิ้นปี 2565 สินค้าคงเหลือบวกกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทอสังหาฯทั้ง 38 บริษัทอยู่ที่ 626,535.06 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.66 % เมื่อเทียบกับ วันที่31 ธันวาคม 2565 ระบุเอพีรายได้สูงสุด ขณะท่ีแสนสิริฯกำไรสุทธิสูงสุด
จากผลการสำรวจของ 38 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในไตรมาสแรกปี 2566 พบว่า บริษัท เอพี(ไทยแลนด์)จำกัด(มหาชน) หรือ AP มีรายได้รวมสูงสุดเมื่อเทียบกับ 38 บริษัทอสังหาฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายได้รวมไตรมาสแรกปี 2566 ท่ี 9,441.41 ล้านบาท ลดลง 13.04% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกับของปี2565 ขณะท่ีบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)หรือ SIRI มีกำไรสุทธิสูงสุดในไตรมาสแรกปี 2566 ท่ี1,536.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 461.02% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของเดียวของปี 2565 กำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ SIRI เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากการขายทรัพย์สินในไตรมาสแรกของปี 2565 จำนวน 623.09 ล้านบาท
ทั้งนี้ TOP 10 บริษัทอสังหาฯมีรายได้รวมคิดเป็น 82.88% ของรายได้รวมทั้ง 38 บริษัท โดย 13 บริษัทมีรายได้รวมในไตรมาสแรก 2566 ท่ี 61,095 ล้านบาท จากรายได้รวมของทั้ง 38 บริษัทที่73,712.77 ล้านบาท

Top 10 บริษัทอสังหาฯที่มีกำไรสูงสุด มีกำไรรวมไตรมาสแรก 2566 ที่ 9,217.96 ล้านบาท สูงกว่ากำไรของ 38 บริษัทอสังหาฯ ที่มีกำไรรวม ในไตรมาสแรก 2566 ท่ี 8,699.16 ล้านบาท เป็นผลมาจากมีบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนทั้งสิ้น 13 บริษัท ทำให้กำไรรวมของทั้ง 38 บริษัท มียอดรวมต่ำกว่าของ Top 10 บริษัทอสังหาฯ

โดยรายได้รวมของ Top 10 บริษัทอสังหาฯ รวม 55,358.39 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.10% ของรายได้ 38 บริษัทอสังหาฯที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่กำไรของTop 10 บริษัทอสังหาฯรวม 8,839.10 ล้านบาท สูงกว่ากำไรรวม 38 บริษัทอสังหาฯที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากมี 13 บริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน

เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2565 พบว่า SIRI มีสินค้าคงเหลือและสินค้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างสูงสุด ต้องใช้เวลาประมาณ 24 เดือน ในการขายสินค้าคงเหลือทั้งหมดกรณีที่ไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ ในขณะที่จำนวนสินค้าคงเหลือของทั้ง 37 บริษัท ใช้ระยะเวลาในการขายประมาณ 18-24 เดือนโดยเทียบจากรายได้ในปี 2565 กรณีที่ไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่

ที่มา : บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*