หน้าแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแท็ก มาตรการ LTV

เรื่องราวเกี่ยวกับ: มาตรการ LTV

เรื่องราวล่าสุด

กองทุนบัวหลวงจับมือเค. อี.กรุ๊ปตั้งกองทรัสต์ ลงทุนครั้งแรก10โครงการมูลค่ากว่า1.1หมื่นล้าน

กองทุนบัวหลวง ผนึก เค. อี. รีท แมเนจเมนท์ เตรียมจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่มีผู้จัดการกอง 2 รายร่วมกันบริหาร ตั้งเป้าหมายลงทุนครั้งแรกในศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ 10 โครงการ มูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 11,000 ล้านบาท โดยสินทรัพย์บางส่วนจะมาจากการแปลงสภาพของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

กองทุนบัวหลวงจับมือเค. อี.กรุ๊ปตั้งกองทรัสต์ ลงทุนครั้งแรก10โครงการมูลค่ากว่า1.1หมื่นล้าน

กองทุนบัวหลวง ผนึก เค. อี. รีท แมเนจเมนท์ เตรียมจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่มีผู้จัดการกอง 2 รายร่วมกันบริหาร ตั้งเป้าหมายลงทุนครั้งแรกในศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ 10 โครงการ มูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 11,000 ล้านบาท โดยสินทรัพย์บางส่วนจะมาจากการแปลงสภาพของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด...

เนื้อหายอดนิยม