หน้าแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแท็ก อยากมีบ้านต้องทำอย่างไร

เรื่องราวเกี่ยวกับ: อยากมีบ้านต้องทำอย่างไร

เรื่องราวล่าสุด

เยี่ยมชมบูธกลุ่ม “เฟรเซอร์ส”ในงานยิ่งใหญ่ที่สุดของอาเซียน “Sustainability Expo 2023”

0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่  4 จากขวา) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้พัฒนา One Bangkok โครงการอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบกรีนสมาร์ทซิตี้ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศ ภายใต้แบรนด์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมโดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

เยี่ยมชมบูธกลุ่ม “เฟรเซอร์ส”ในงานยิ่งใหญ่ที่สุดของอาเซียน “Sustainability Expo 2023”

0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่  4 จากขวา) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้พัฒนา One Bangkok โครงการอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบกรีนสมาร์ทซิตี้ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศ ภายใต้แบรนด์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมโดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

เนื้อหายอดนิยม