หน้าแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแท็ก เขตเศรษฐกิจตะวันออก

เรื่องราวเกี่ยวกับ: เขตเศรษฐกิจตะวันออก

เรื่องราวล่าสุด

ธอส. ฉลองครบรอบ 70 ปี ปล่อยสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 1.6 แสนล้านบาท ขานนโยบายรัฐบาล ช่วยคนมีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองมากขึ้น

0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบสถาปนา 70 ปี ในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ล่าสุด ณ วันที่ 19 ก.ย.66 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงถึง 162,760 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งปี พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐ ช่วยเหลือคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น ออกโปรโมชันผลิตภัณฑ์ทางการเงินฉลองครบรอบ 70 ปี...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

ธอส. ฉลองครบรอบ 70 ปี ปล่อยสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 1.6 แสนล้านบาท ขานนโยบายรัฐบาล ช่วยคนมีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองมากขึ้น

0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบสถาปนา 70 ปี ในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ล่าสุด ณ วันที่ 19 ก.ย.66 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงถึง 162,760 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ทั้งปี พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐ ช่วยเหลือคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น ออกโปรโมชันผลิตภัณฑ์ทางการเงินฉลองครบรอบ 70 ปี...

เนื้อหายอดนิยม