หน้าแรก เนื้อหาเกี่ยวกับแท็ก ออริจิ้น

เรื่องราวเกี่ยวกับ: ออริจิ้น

เรื่องราวล่าสุด

ธอส.ปลื้มออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนครั้งแรก นักลงทุนตอบรับดีเกินคาด

0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศความสำเร็จจากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ครั้งแรก เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกที่ออกตราสารประเภทนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในการพัฒนากรอบการระดมทุนด้านความยั่งยืนของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนโครงการแรกของธนาคาร นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งแรกของธนาคาร ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมียอดจองเกินเป้าไปกว่า 1.7 เท่า เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors ) มูลค่าเสนอขายรวม 8,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ธนาคารตั้งเป้าหมายในการเสนอขายพันธบัตรที่ 5,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธนาคาร อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนักลงทุน โดยความสำเร็จในการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของ ธอส. ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนด้านความยั่งยืนของประเทศ ควบคู่ไปกับการสานต่อพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านของธนาคาร และส่งเสริมการขับเคลื่อนสู่การเป็น Sustainable...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

ธอส.ปลื้มออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนครั้งแรก นักลงทุนตอบรับดีเกินคาด

0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศความสำเร็จจากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ครั้งแรก เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกที่ออกตราสารประเภทนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ในการพัฒนากรอบการระดมทุนด้านความยั่งยืนของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนโครงการแรกของธนาคาร นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งแรกของธนาคาร ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมียอดจองเกินเป้าไปกว่า 1.7 เท่า เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors ) มูลค่าเสนอขายรวม 8,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ธนาคารตั้งเป้าหมายในการเสนอขายพันธบัตรที่ 5,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธนาคาร อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนักลงทุน โดยความสำเร็จในการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของ ธอส. ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนด้านความยั่งยืนของประเทศ ควบคู่ไปกับการสานต่อพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านของธนาคาร และส่งเสริมการขับเคลื่อนสู่การเป็น Sustainable...

เนื้อหายอดนิยม