ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่และดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงไตรมาส 2 พบการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย มีค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 127.3 ลดลง –0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ขณะที่ดัชนีราคาห้องชุดใหม่มีค่าดัชนีเท่ากับ 151.8 จุด ลดลง –0.1%ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC เปิดเผยว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการเปิดขายมาก่อนหน้านี้ โดยผู้ประกอบการมีการปรับลดราคาให้สอดคล้องกับความสามารถในการซื้อของผู้ซื้อในกลุ่ม Real Demand ที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงภาวะอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น

สำหรับราคาบ้านจัดสรรใหม่ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้าง ดังนั้นโครงการใหม่ที่กำลังก่อสร้างเพื่อมาทดแทนบ้านจัดสรรที่ถูกดูดซับจากตลาดไปแล้วจะมีการปรับราคาขายสูงขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น

โดยดัชนีราคาบ้านจัดสรรในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงไตรมาส 2 มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.5 ลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกลดลง -0.6% ส่วนดัชนีราคาบ้านจัดสรรใน 3 จังหวัดปริมณฑลมีค่าดัชนีเท่ากับ 129.2 เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ขณะที่ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.9 ลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.1%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.8 ลดลง -0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.1 ลดลง -1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 132.9 เพิ่มขึ้น 0.8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ 39.1% เป็นการให้ส่วนลดเงินสด แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนซึ่งมีสัดส่วนถึง  45.7%  รองลงมา 31.1% ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสสิทธิ์ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีสัดส่วน 28.8%  และการให้ของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ครบ ฟรีแอร์ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟและม่าน สัดส่วน 29.7%

ด้านภาพรวมราคาห้องชุดใหม่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อชาวต่างชาติที่ลดลง โดยเฉพาะชาวจีนที่ยังไม่เปิดให้เดินทางออกนอกประเทศ รวมทั้งกำลังซื้อในกลุ่มนักลงทุนและนักเก็งกำไรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ดังนั้นดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 มีค่าดัชนีเท่ากับ 151.8 จุด ลดลง -0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ยังคงลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 7 แล้ว หลังจากปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 แต่ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีทิศทางปรับตัวขึ้น มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.6 จุด เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคาห้องชุดใหม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*