ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำกองทรัสต์อันดับหนึ่งในกลุ่มคลังสินค้าและโรงงาน กอง WHART เปิดเพิ่มทุนผู้ถือหน่วยเดิม ช่วงวันที่ 7-11 พ.ย. 2565 และประชาชนทั่วไปในวันที่ 15-18 พ.ย. 2565 นี้ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท” หรือ “WHART” เป็นกองทรัสต์ผู้นำในกลุ่มคลังสินค้าและโรงงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าทรัพย์สินลงทุนในปัจจุบันที่เท่ากับ 47,905.54 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ WHART ไม่ได้มีดีแค่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม แต่ยังมีจุดที่โดดเด่นในหลายด้านเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการการกระจายความเสี่ยงในยามตลาดผันผวนเช่นนี้

จุดเด่นของกอง WHART ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนได้แก่

1. ปันผลสม่ำเสมอต่อเนื่อง กอง WHART มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในช่วง 5 ปี ย้อนหลังในอัตราประมาณปีละ 0.75 บาทมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันที่ 7.5% แล้วถือเป็นอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจเลยทีเดียว

2. ปล่อยเช่าส่วนใหญ่ในลักษณะสัญญาระยะยาว กอง WHART มีการปล่อยเช่าสัญญาลูกค้าในลักษณะสร้างตาม Spec ลูกค้า หรือ Built to suit ในสัดส่วนสูงถึง 56% ของทรัพย์สินทั้งหมด ทำให้ลูกค้าเต็มใจที่จะทำสัญญาเช่าระยะยาวกับทางกอง โดยกอง WHART มีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ยกับลูกค้าในระยะเวลา 3.40 ปี ซึ่งมีระยะเวลาค่อนข้างยาว ทำให้กองสร้างความมั่นคงในแง่กระแสเงินสดจากค่าเช่าที่มีอย่างต่อเนื่อง

3. ผู้เช่าชั้นนำในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กอง WHART มีผู้เช่าหลักในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ได้แก่ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอีคอมเมอร์ซ และ FMCG มีผู้เช่าชั้นนำอย่าง Starbuck, Unilever, Mazda, Shopee ทำให้กองมีความมั่นคงในระดับสูง

4. จัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ A-stable กอง WHART ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A-stable เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเสถียรภาพของกองที่มีความมั่นคงในระยะยาว

5. มีการเติบโตและลงทุนอย่างต่อเนื่อง กอง WHART มีการเพิ่มทุนเกือบทุกปี นับแต่จัดตั้งกองเป็นต้นมา ช่วยเพิ่มศักยภาพของกอง ให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เตรียมลงทุนเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2565 นี้

ในเร็วๆนี้ โอกาสในการลงทุนเป็นส่วนร่วมกับกองอันดับหนึ่งอย่าง WHART ก็มาถึงอีกครั้ง เพราะทาง WHART มีแผนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งสำคัญในปี 2565 โดยจะลงทุนเพิ่มในอีก 5 โครงการ พื้นที่เช้าอาคารรวม 159,963 ตารางเมตร โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 4,050.86 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 5 โครงการล้วนเป็นโครงการที่มีศักยภาพ และตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม ได้แก่

1.โครงการ WHA Central Mega Logistics Center (วังน้อย 63)
พื้นที่อาคารรวม 67,704 ตารางเมตร

2.โครงการ WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad Km.23 Project 3
พื้นที่อาคารรวม 34,001 ตารางเมตร

3.โครงการ WHA Mega Logistics Center Theparak Km.21
พื้นที่อาคารรวม 30,311 ตารางเมตร

4.โครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center Bangna-Trad Km.23 Project 2
พื้นที่อาคารรวม 19,796 ตารางเมตร

5. โครงการ WHA Signode Factory
พื้นที่อาคารรวม 8,151 ตารางเมตร

โดยทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ มีความน่าสนใจมาก
เพราะมีจุดเด่นสำคัญ คือ

1.ทรัพย์สินทั้งหมดที่จะลงทุนเพิ่ม ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ ทั้ง 3 ทำเลของประเทศไทย

1.1 “บางนา-ตราด” ประกอบด้วยโครงการ WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad Km.23 Project 3 , โครงการ WHA Mega Logistics Center Theparak Km.21และโครงการ WHA-KPN Mega Logistics Center Bangna-Trad Km.23 Project 2 ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด ซึ่งเป็นทำเลศูนย์กลางการขนส่งของประเทศ อยู่ใกล้กรุงเทพ สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพ ทางด่วน และ ถนนสายหลักที่สามารถขนส่งไปยังพื้นที่ต่างๆได้สะดวก

1.2 “วังน้อย จ.อยุธยา” โครงการ WHA Central Mega Logistics Center (วังน้อย 63) เป็นแหล่งของศูนย์กระจายสินค้าหลักสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

1.3 “EEC” โครงการ WHA Signode Factory ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 2 ตั้ในพื้นที่ EEC สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังได้สะดวก และสามารถเดินทางมายังกรุงเทพได้สะดวกด้วย

2. WHART เป็นโครงการที่มีผู้เช่าที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นผู้เช่าที่กระจายตัวจากหลายอุตสาหกรรมและหลายประเทศ เช่น ไทวัสดุ ,KERRY ,JD CENTRAL ,DKSH ,CHAME และ SIGNODE เป็นต้น

3. มีอัตราการเช่าที่สูง และมีสัญญาเช่าระยะยาว จึงมีรายได้และผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในระดับสูงประมาณร้อยละ 95.76 และมีอายุสัญญาเช่าคงเหลือ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WALE) หลังเข้าลงทุนอยู่ในระดับสูง ถึง 5.37 ปี โดย WALE ที่รวมถึง Option ในการต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องสูงถึง 9.14 ปี เนื่องจากโครงการที่กองทรัสต์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นประเภท Built-to-Suit (BTS) ซึ่งมีสัญญาเช่าของผู้เช่าที่ค่อนข้างยาว

4. มีประมาณการผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นภายหลังทำการเพิ่มทุนเพิ่มจาก 0.78 บาท เป็น 0.80 บาท* ซึ่งถือเป็นอัตราผลตอบแทนที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากธุรกิจคลังสินค้าและโรงงาน
*โดยอ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

ด้วยจุดเด่นที่ได้กล่างถึงข้างต้น ทำให้กอง WHART จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนยุคที่ตลาดการลงทุนต่างๆยังผันผวน รวมทั้งมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนจากสภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ แต่การลงทุนใน WHART ยังคงเป็นการลงทุนที่สามารถคาดหวังเงินปันผลที่สม่ำเสมอ รวมทั้งมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่จำกัด จากการที่มีมืออาชีพในทุกๆมิติที่เกี่ยวข้องมาเป็นผู้บริหารกองทรัสต์ให้ที่สำคัญ คือการเลือกที่จะลงทุนในกองทรัสต์ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่ดี อย่าง WHART ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะ WHART กำลังเปิดโอกาสในการลงทุนในการเพิ่มทุนในปี 2565 นี้ โดยจะมีช่วงระยะเวลาการเสนอขาย และช่องทางการจองซื้อดังนี้

1. ผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิ์สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565
2. ประชาชนทั่วไป*สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิ์จะจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่ 10 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะมีการคืนส่วนต่างหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าในส่วนของประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยราคาเสนอขายสุดท้ายกำหนดโดยกระบวนการ bookbuilding

ช่องทางการจองซื้อ: เว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) และสาขาของธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 819
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sec.or.th หรือ www.whareit.com
*การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ต้องบอกว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีที่ไม่ควรพลาดจริงๆ

บทความโดย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*